Translators' Network International: Pastor Chris:Global Prayer Network. NDEBELE... on KingsChat Web

Pastor Chris:Global Prayer Network. NDEBELE... Umkhuleko wango 12 emini lango 10ntambama. Mvulo16 Zibandlela. Ngenyanga u Nhlolanja kuzabe kulo mhlangano omkhulu ogcwele izibusiso. wabafundisi labatshumayeli beVangeli. Uzakuyenzelwa e Lagos, Nigeria lase Accra Ghana. Uzabe uqutshwa ngu mfundisi omkhulu u Benny Hinn. Bhalisa lapha ukuze ubelilunga lalo umhlangano http://pastorchrisonline.org Sizakhuleka ngo 12 emini lango 10ntambama, Sukhuleka ngendimi. Okwemizuzwana elitshumi lanhlanu.Ukhulekele kakhulu ukhulekela ilizwe lakho, usebenzisa amazwi ozawaphiwa ngumoya ogcwele. KwabaseFiliphi 2:9-10Ngakho laye uNkulunkulu wamphakamisa wamnika ibizo eliphezu kwawowonke amabizo. Ukuze kuthi ebizweni likaJesu lonke idolo liguqe elabezulwini,lelabemhlabeni, lelabangaphansi komhlaba. INkosi ilibusise.

Translators' Network International avatar picture

https://kingsch.at/p/ifovk4w

Follow this link to help feed a child at the inner city missions http://goo.gl/zg6zIj #Onechildonenationinitiative God bless you 🙏🏽

Thanks for all you've been to the body of Christ,we appreciate you dearly as we celebrate your birthday today Pst Eloho Ekinodo Enjoy

Pastor Chris:Global Prayer Network. KINYARWANDA... Isengesho rya Saa sita z'amanywa na Saa yine z'ijoro (Ku isaha y’aho mutuye cyangwa ku isaha fatizo ya GMT) – Ku wa mbere,16 Mutarama Uku kwezi kwa kabiri kuzanye ibihe byiza n’imigisha myinshi ku bashumba n’abavugabutumwabwiza mu biterane biteganyijwe hamwe n’Umushumba Benny Hinn i Lagos muri Nijeriya na Accra muri Gana. Ibijyanye no kwiyandikisha biri ku rubuga rwa http://pastorchrisonline.org Turasenga cyane mu ndimi mu gice kinini cy’iminota 15 saa sita z'amanywa na saa yine z'ijoro (Ku isaha y’aho mutuye cyangwa ku isaha fatizo ya GMT). Kandi usengere cyane igihugu cyawe, ukoresheje amagambo uhabwa n’Umwuka Wera mu kuyobora aho kigana. Mu Bafilipi 2:9-10 haravuga ngo “Ni cyo cyatumye Imana imushyira (Yesu) hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, 10 kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru, cyangwa ay'ibyo mu isi, cyangwa ay'ibyo munsi y'isi”. Haleluya! Imana iguhe umugisha.

Happy Birthday Pastor Segun! You are a great blessing to us all. I appreciate you. Keep Flourishing! I love you.

Great place to be.

https://kingsch.at/p/um0ebb4

Did u keep something very important and you can't find it ?SPEAK IN TONGUES and that thing will find u. thank u PST CHRIS 4 teaching me WELL

SECTIONS OF OVERFLOW DURING THE SPECIAL SUNDAY SERVICE WITH OUR HIGHLY ESTEEMED REGIONAL PASTOR- REV. TOM AMENKHIENAN. #CEOWERRI #SEVZ1

updated his profile photo

KingsChat logo
Loading spinner