Emmy: https://www.kingsch.at/p/y94ka61 on KingsChat Web

https://www.kingsch.at/p/y94ka61

Emmy avatar picture

The next biggest HolyGhost- Fire CONFERENCE...are you readyyyyyy? are u readyyyyyy?? #EasterFireConferenceCalabar #TeamCalabarRocks #ss2vz1

Happy birthday dear Sis Rosie it is your Year of flourishing luxuriant growth and significant productivity you are bless #cebz3ubgowo1

The next biggest HolyGhost- Fire CONFERENCE...are you readyyyyyy? are u readyyyyyy?? #EasterFireConferenceCalabar #TeamCalabarRocks #ss2vz1

Increased Knowledge. #CEPHZ3#CEADAGEORGE#CERUMUOLUMENI1 CHURCH1#

The next biggest HolyGhost- Fire CONFERENCE...are you readyyyyyy? are u readyyyyyy?? #EasterFireConferenceCalabar #TeamCalabarRocks #ss2vz1

I'm planted by d rivers of waters-d Holy ghost! My roots ar spread out in Him! Haaa! Cool! Refreshin n flourishing! Hallelujah! #ROR #TUPC!!

KADA KA AMINCE DA MATSI Kada ka damu da matsi da ka ke fuskanta daga wurin abokan gaba ba; ka da ka yi motsi, saboda shi mai girma yana raye a cikinka. Kada ka yi takaici ko daura fuska domin kana fuskanta takala ba. Gama abin son shaitan kenan; ya ga kana cikin damuwa ko matsi; amma kada ka ba shi wannan dama ko zarafi ba. Kristi yana raye a cikinka. Saboda haka, yayinda kake fuskanta takala ka furta cewa “Shi wanda yake cikina ya fi dukan matsi da takala girma!” Gama dukan matsalolin da ka ke fuskanta yanzu na dan lokaci ne kawai. Komin tsanancin matsin, ka yi dariya domin za ya haifar da nauyin daraja madawwami. Da shike maganar Allah ta fada hakanan, kayi imani da shi. Shi ya sa ka zama mai farin ciki yayin da ka ke fuskanta mawuyancin hali. Mai kirki kamar, comment da rabo. Allah ya albarkace ka. #followPastorChris #NERegion #NWRegion

Christ vit en moi c est pourquoi face aux crises je déclare celui qui est en moi

Happy birthday sis Rosie.thank u so much 4ur commitment & consistency over d years.God has exalted ur horn.I luv dearly #TEXP,#APRIL27cebz3

Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law. ‭‭Romans‬ ‭13:10‬ ‭KJV‬‬ #IncreasingKnowledge #cesazone5

KingsChat logo
Loading spinner