Richard Munzenzi: Zigi Zaga Zaga Zogo Celebrating on KingsChat Web

Zigi Zaga Zaga Zogo Celebrating A man Full of the Holy Ghost. Celebrating Excellence, Celebrating greatness. Happy birthday RevKen I love you so much πŸŽ†πŸŽ†πŸŽˆπŸŽˆπŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽ‰πŸŽπŸ’–πŸ’–πŸ’– #CEKabwata #CEZambia #SAZONE3 #RevKen918

Zigi Zaga Zaga Zogo Celebrating Zigi Zaga Zaga Zogo Celebrating

Happy birthday Rev Ken Sir, we join the host of heaven to celebrate you today and always. Keep shining, keep ruling and keep reigning. We love you

Updated his profile photo

Updated his profile photo

EZEKIEL 9:1 [The Spirit] Cried in my ears [in the Vision] with a loud voice, Saying, cause those to draw near..WHO HAVE CHARGE OVER THE CITY.... The Time is Now, Keffi for The Sovereign God! It's The Glory of His Presence Keffi! #gohpk #ceamc #cenyg #ceksgp

Celebrating a transformer and renewer of minds,blessed with all spiritual blessings. Chosen of God,holy and blameless before Him in lπŸ’ve. A man complete in Christ. Rev. Sir you're overtaken with blessings. Happy BirthdayπŸŽ‚πŸŽ‚πŸŽŠπŸŽŠπŸŽ‰πŸŽ‰πŸ’–πŸ’–πŸ™πŸ½ #REVKEN918 #CENDGMTL #CEQVZ #CECANADA

Happy Birthday Dear Rev Sir. You are full of grace, elegance and class I love you sir. #revken918 #cecanada

Updated his profile photo

Updated his profile photo

Jst as King David was excited going 2 d house of the Lord, (Psalm 122), one would imagine, he had the ROR Bible+ with him that day! As you gladly go 4d Mid-week service, endeavor 2go with d ROR Bible+ for a glorious timeout wit d HolySpirit. www.rorbible.plus #studyWithRORBible

Happiest birthday to our most esteemed father Rev. Ken sir. Thank you for being a huge blessing to our Nation Zambia. #CEKabwata #CEZambia #CESAZONE3 #CERevKen918

KingsChat logo
Loading spinner