Godwin Afari: https://kingsch.at/p/um0ebb4 on KingsChat Web

https://kingsch.at/p/um0ebb4

Godwin Afari avatar picture

Great place to be.

Pastor Chris:Global Prayer Network. NDEBELE... Umkhuleko wango 12 emini lango 10ntambama. Mvulo16 Zibandlela. Ngenyanga u Nhlolanja kuzabe kulo mhlangano omkhulu ogcwele izibusiso. wabafundisi labatshumayeli beVangeli. Uzakuyenzelwa e Lagos, Nigeria lase Accra Ghana. Uzabe uqutshwa ngu mfundisi omkhulu u Benny Hinn. Bhalisa lapha ukuze ubelilunga lalo umhlangano http://pastorchrisonline.org Sizakhuleka ngo 12 emini lango 10ntambama, Sukhuleka ngendimi. Okwemizuzwana elitshumi lanhlanu.Ukhulekele kakhulu ukhulekela ilizwe lakho, usebenzisa amazwi ozawaphiwa ngumoya ogcwele. KwabaseFiliphi 2:9-10Ngakho laye uNkulunkulu wamphakamisa wamnika ibizo eliphezu kwawowonke amabizo. Ukuze kuthi ebizweni likaJesu lonke idolo liguqe elabezulwini,lelabemhlabeni, lelabangaphansi komhlaba. INkosi ilibusise.

https://kingsch.at/p/ifovk4w

Follow this link to help feed a child at the inner city missions http://goo.gl/zg6zIj #Onechildonenationinitiative God bless you 🙏🏽

Thanks for all you've been to the body of Christ,we appreciate you dearly as we celebrate your birthday today Pst Eloho Ekinodo Enjoy

Did u keep something very important and you can't find it ?SPEAK IN TONGUES and that thing will find u. thank u PST CHRIS 4 teaching me WELL

SECTIONS OF OVERFLOW DURING THE SPECIAL SUNDAY SERVICE WITH OUR HIGHLY ESTEEMED REGIONAL PASTOR- REV. TOM AMENKHIENAN. #CEOWERRI #SEVZ1

updated his profile photo

HBD Sis Jean. Thank you for being a great helper of the work. You keep flourishing on every side. I 💖💖 u dearly. #cebramptonwest #cecanada

GET READY! It's Super Sunday with Pastor Ose Get ready to be elevated by the word Invite your friends and family. #PastorChrisonradioeverywhere

KingsChat logo
Loading spinner