Translators' Network International: Pastor Chris: Global Prayer Network. on KingsChat Web

Pastor Chris: Global Prayer Network. SWAHILI.... Sala ya saa 6mchana na saa 4usiku (Majira ya Ulipo)-Jumatano tar 1 Februari. Rhapsodi ya Februari imejawa na masomo ya kujenga imani na tabia, pamoja na mafunuo mengi ya kiroho na taarifa. Pata nakala yako na uielimishe roho yako mwezi huu kwa Neno. Inapatikana kwa kupakua kama bado hujafanya hivyo, katika http://rhapsodyofrealities.org Zaburi 1:1-3 hutangaza, "Heri (amebarikiwa) mtu yule asiyetembea katika shauri la waovu, wala kusimama katika njia ya wadhambi, wala kuketi barazani pa wenye mizaa. 2 Bali furaha yake ni katika sheria ya BWANA; na sheria Yake huitafakari usiku na mchana. 3 Atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya mto, uzaao matunda kwa wakati wake; wala jani lake halitanyauka; na chochote afanyacho kitafanikiwa". Ni baraka ya ajabu ya ustawi endelevu! Tutasali sana kwa kunena kwa lugha kwa dak 15 hapo saa 6mchana na saa 4usiku. Kuwa makini na kuhudumiwa na Roho Mtakatifu moyoni mwako unaposali. Kumbuka kuhudhuria ibada ya leo ya katikati ya wiki katika eneo ama mtandaoni. Mungu Akubariki.

Translators' Network International avatar picture

#ipsewithpastorjoy

#ipsewithpastorjoy

Happy Birthday Beautiful sister Clarina, I join the host heaven to celebrate you #cephzone3 #pastorchris #yearofflourishing

Glorrrry to God. 12 days more. #SMCGHANA. What a day of great joy and refreshing it would be. Thank u Father

Prayer at 12noon and 10pm (Local/GMT) - Wed Feb 1 The February Rhapsody is loaded with faith and character building articles, with lots of spiritual insights and information. Get your copy and educate your spirit this month with the Word. It's available for download if you haven't done so yet, at http://rhapsodyofrealities.org Psalm 1.1-3 declares: "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. 2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night. 3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper". What a promise of continual prosperity! We shall pray fervidly in tongues for 15min at 12noon and 10pm. Pay attention to the ministrations of the Holy Spirit to your heart as you pray. Remember to attend today's midweek service in church onsite or online. God bless you. #PastorChrisonradioeverywhere

updated her profile photo

Praying with Pastor Chris at 12noon and 10pm (Local/GMT) - Wed Feb 1 The February Rhapsody is loaded with faith and character building articles, with lots of spiritual insights and information. Get your copy and educate your spirit this month with the Word. It's available for download if you haven't done so yet, at http://rhapsodyofrealities.org Psalm 1.1-3 declares: "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. 2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night. 3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper". What a promise of continual prosperity! We shall pray fervidly in tongues for 15min at 12noon and 10pm. Pay attention to the ministrations of the Holy Spirit to your heart as you pray. Remember to attend today's midweek service in church onsite or online. God bless you. #usavz2 #usaregion

Pastor Chris: Global Prayer Network. KINYARWANDA... Isengesho rya Saa sita z'amanywa na Saa yine z'ijoro (Ku isaha y’aho mutuye cyangwa ku isaha fatizo ya GMT) – Ku wa gatatu, 1 Gashyantare Mu gatabo k’Urusobe rw’Ibiriho ka Gashyantare harimo inyigisho zubaka ukwizera n’imiterere y’umuntu agakomera, n’andi mahishurirwa n’amakuru menshi y’umwuka. Shaka kopi wigishe umwuka wawe uku kwezi ukoresheje Ijambo. Ushobora kuyibona ku rubuga rwa http://rhapsodyofrealities.org Zaburi 1.1-3 iravuga iti: “Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, Ntiyicarane n'abakobanyi. 2Ahubwo amategeko y'Uwiteka ni yo yishimira, Kandi amategeko ye ni yo yibwira ku manywa na nijoro. 3 Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, Cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacyo ntibyuma, Icyo azakora cyose kizamubera cyiza.” Mbega isezerano ryo kugubwa neza bihoraho! Turasengana imbaraga mu gihe cy’iminota 15 saa sita z'amanywa na saa yine z'ijoro. Wite kubyo Umwuka Wera abwira umutima wawe igihe usenga. Wibuke kwitabira amateraniro y’uyu munsi ku rusengero cyangwa kuri interineti. Imana iguhe umugisha

CE UGBOROKE GROUP CELL LEADERS FIRE CONFERENCE Moment of worship wt Pst Blessing Ofogba #cewarrizone #cewzch3 #project10thousand #favourcell

Happy birthday dear pastor! I love you.

KingsChat logo
Loading spinner