Zoe Okoye: It was a SUCCESS #blwzonej on KingsChat Web

It was a SUCCESS #blwzonej #blwiuokada #l.i.f.e

It was a SUCCESS #blwzonej

A Pastor with a difference. Happy birthday Sir. I love you Pastor Sir. #Cepillar2 #ArdentfollowerPAndy

#CeWarriZone #ShiningLightCell #MensConvention

#Morningmix #childrensministry #ceremonies&sacraments #cewarrizone

Thank you for your concern over our spiritual lives. Your inspirational messages are doing wonders in my life. Happy Birthday Pastor Andy.

EUROPEAN LANGUAGES. SWEDISH. Bön kl 12.00 och 22.00 (lokaltid/GMT) - mån 16 april Den andra helandegudstjänsten vid höstsessionen hölls i Johannesburg, Sydafrika igår och vi såg utgjutandet av Faderns kärlek manifesterad i så många helandemirakler. Vilken glädje det var att se så många fröjda sig och inse att de sjukdomar som hade plågat dem så länge plötsligt lämnat dem. Halleluja! Närvarande vid gudstjänsten var många pastorer från hela världen som kom för att ha gemenskap med oss och för att bevittna Guds fantastiska kärlek som visades på Helandeskolan. Vi är tacksamma till Herren för de liv som berördes och bestämmelser som förändrades för gott. Du kan besöka Helandeskolans hemsida för information om hur du blir partner http://enterthehealingschool.org 15min kl 12 (Lokaltid/GMT), ber vi mest i tungor och tillber Herren för Hans godhet, för Hans nåd varar för evigt. Herren är nådig och god och värd all ära och beundran. Deklarera Hans underbara gärningar i ditt liv och prisa Honom för Hans eviga kärlek. Amen. SLOVAK. Pastor Chris Naživo Pondelok 16.4.2018 Druhá Uzdravujúca služba na jesenom stretnutí v Johanesburgu sa odohrala včera; a my sme boli svedkami vyliatia Otcovej lásky ptitom ako bola manifestovaná v mnohých uzdravujúch zázrakoch. Aká to bola radosť vidieť tak veľa ľudí radovať sa a uvedomujúc s, žei choroby ktoré ich trápili tak dlhý čas za zrazu vytratili. Aleluja! Prítomní na bohoslužbe boli mnohí služobníci z celého sveta prišli aby mali spoločenstvo s nami a byť svedkami úžasnej Božej lásky demonštrovanej v Uzdravujúcej škole.  Sme vďační Pánovi za dotknuté životy a zmenené osudy na dobro. Môžete navštíviť web stránku pre informácie ako byť partnerom na tejto službe http://enterthehealingschool.org Počas 15 min o 12 naobed sa budeme prevažne modliť v jazykoch a uctievať Pána za jeho dobrotu, lebo Jeho milosť trvá naveky. Pán je milostivý a láskavý a hodný všetkej cti a adorácie. Prehlás Jeho úžasné diela v tvojom živote a chváľ Ho, pretože Jeho láska je večná. Amen. O 22:00 sa budeme horlivo modliť v jazykoch ducha celých 15 min. Boh Vás žehnaj. ROMANIAN. Rugăciune la 12 amiaza și 22 seara ora locală GMT Luni 16 Aprilie.                                                         Al doilea Serviciu de Vindecare a sesiunii de toamna de la Johannesburg din Africa de Sud unde am urmărit dragostea Tatălui curgind și manifestindu-se prin atitea miracole vindecătoare. Ce fericire a fost sa vezi așa de mulți oameni bucurindu-se și dindusi seama că bolile care i-au asuprit atîta timp dintr-o dată i-au părăsit. Aleluia!                            Prezenti la serviciu erau și mulți slujitori din jurul lumii fiind în părtășie cu noi și mărturisind dragostea uimitoare demonstrata la Școala de Vindecare. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru viețile atinse și destinele schimbte spre bine. Puteți vizita website Școala de Vindecare pentru informații referitoare la Parteneriatul cu slujirea de la http://entherthehealingschool.org.                                                                 Pentru 15 minute la 12 amiaza ora locală GMT ne vom ruga în limbii, îl lăudăm pe Dumnezeu pentru bunătatea și mila  Lui care ține în veșnicie. Domnul este grațios și bun și merita toata onoarea și adorarea. Declară toate lucrările Lui minunate in viața ta și lauda-l pentru dragostea Lui nemuritoare. Amen. La 22 seara ne vom ruga fierbinte in limbi ale spiritului pentru 15  minute cel mult pentru toți. Domnul sa va binecuvinteze!

#CeWarriZone #ShiningLightCell #MensConvention

Updated his profile photo

Sc

#CeWarriZone #ShiningLightCell #MensConvention

APRIL ZONAL CELL MINISTRY OUTREACH tagged "DAY OF BLISS". APRIL 26, 27, 28. Get ready for a life changing and impactful meeting...

KingsChat logo
Loading spinner