Israel Strong: Still celebrating my special uncle on KingsChat Web

Still celebrating my special uncle Omos! I love u plenryyyy plentyyy... Mwah!

Still celebrating my special uncle
Pastor Mary Ikem

commented:

πŸ‘. Happy Birthday Bro Omos , it’s Perfection time. Your year of Perfection.

Updated her profile photo

Happy birthday dear bro Peter, To your Increase, influence and affluence there shall be no end. Thank you for all you do for us in the zone. You are perfected today, everyday and eternally. We love you dearly. #texaszone2 #Cerichardson

More pictures. #CGIUYO #CGI

Updated his profile photo

HAPPENING NOW! "You can not build convictions on assumptions"... Pastor Lanre Alabi Practical Wisdom, Amazing Insights, Ready Actions... What an exposΓ©! Now I know how to use my JTC ( Join This Chariot) handbook, more than a book! #UnstoppableChurchGrowth #CGIUYO #CGI #SSZ2

Updated her profile photo

The best ZTC Ever. I love you. #CELZ3 #LWTeensministry #CELZ3TYM

THE SWEEPING WIND OF SALVATION IN THE NATION OF IRAN - SEES AN UNPRECEDENTED SURGE IN THE LISTENERSHIP OF LOVEWORLD RADIO IRAN. Due to the massive scale conversion of Iranians Muslims to Christianity in recent weeks, and the limited flow of Christian materials in the country, the young Church in Iran are storming the internet voraciously in search of the word of God. The surge of listenership of our online station, Loveworld Radio Iran in recent weeks and current observers report are testament to this facts. Download the Cetunes Mobile app from Google playstore and from IOS. #cetues #loveworld_iran

With the highly esteemed Pastor Chelsea and Pastor Bisola... Anything for our esteemed directors. And big sister, aunty Shola you were photo bombing our fine picture πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„πŸ˜„

Super Sunday of Perfection!A life changing Service,a service like no other,a service that will catapult us to the next level of Grace and will lead us to testify the goodness of the LORD. #eachonematters #CeDonValley #TheLightHouse #yearofperfection

KingsChat logo
Loading spinner