Golda Sherwood: Next Generation #lovewordchildrensministry #child on KingsChat Web

Next Generation #lovewordchildrensministry #childrenschurchrock #usarg1z2

Next Generation #lovewordchildrensministry #child

HAPPENING NOW๐Ÿ“ฃ๐Ÿ“ฃ๐Ÿ“ฃ๐Ÿ“ฃ๐ŸŽท๐ŸŽท๐ŸŽท๐ŸŽท๐Ÿฅ๐Ÿฅ๐Ÿฅ๐Ÿฅ๐ŸŽบ๐ŸŽบ๐ŸŽบ๐ŸŽบ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ’ƒ๐Ÿ•บ๐Ÿ•บ๐Ÿ•บ๐Ÿ•บ๐Ÿ•บ๐Ÿ•บ NIGHT OF BLISS EJIGBO GROUP!!!!! #CELAGOSZONE2 #NOBEJIGBOGROUP

So mightily grew the word of God and prevailed - Acts 19:20 These 5 churches made it to the top on Soul Tracker in January Week 4โฉโฉ Congratulations๎Œฎ๎Œฎ๐ŸŽ‰ 1st Position: CE Accra Avenor, Accra Zone 2nd Position: CE Ajegunle, Lagos Zone 2 3rd Position: CE Jabi Abuja, Zone 4th Position : CE Kubwa 2, Abuja Zone 5th Position: CE Durumi, Abuja Ministry Centre Come join those causing the Word to prevail. Create your Soul Tracker account if you are yet to, win souls and track their progress with ease. Go to www.christembassysoultracker.org today and everyday!

Glorryyy!!! Happening Now Night Of Bliss AJEGUNLEย  #NightofBlissJan2020 #OurYearOfPerfection #CeAjegunle1 #CeLagosZone2

#westerneuropezone3

Updated his profile photo

๐Ÿ“All Pastors and Coordinators Strategy Meeting with The Light of Bayelsa (#TLB)!! The Esteemed Pastor of CE Sapele, Esteemed Pastor Sylvester Esedebe taking a special, insightful session on: RAISING A SOULWINNING CHURCH! #TLB #CEBAYELSA #CEUGHELLI #CESAPELE #NSSZONE1

Glorryyy!!! Happening Now Night Of Bliss AJEGUNLEย  #NightofBlissJan2020 #OurYearOfPerfection #CeAjegunle1 #CeLagosZone2

Updated his profile photo

And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Mark 16:15 Many cells relentlessly carried out this great commission in January Week 4, and the following made it to the top 5โฉโฉ Congratulations๎Œฎ ๐ŸŽ‰๐ŸŽ‰ 1st Position: Achievers1 Outreach , Accra Zone 2nd Position: Mimshack 1 cell, Lagos Zone 2 3rd Position: Wealth cell, Abuja Zone 4th Position : French cell, Abuja Zone 5th Position: Charisma Cell, Abuja Ministry Centre Get your cell involved in God's number one business of winning souls. Create your soul tracker account if you are yet to and encourage your members to do same. Win souls and track their progress with ease. Go to www.christembassysoultracker.org today and everyday!

Updated his profile photo

KingsChat logo
Loading spinner