CE Accra Ghana Zone: Prayer at 12noon (Local/GMT) - on KingsChat Web

Prayer at 12noon (Local/GMT) - Mon Feb 13 2 Thessalonians 3:1-5 "Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you: And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ" For 15min at 12noon (Local/GMT), we'll pray mostly in the spirit, interceding for ministers of the gospel around the world, that the gospel will have free course and be glorified through them; and that they be delivered from every evil work, fulfilling the full counsel of the Lord in boldness and in the fullness of the Spirit in every nation. God bless you. The Special Ministers Conference with Pastor Benny Hinn begins in Ghana today. Visit http://pastorchrisonline.org for more information. @PastorChris #CeAccraGhanaZone #SmcGhana

Prayer at 12noon (Local/GMT) -

Glory !! I am flourishing on every side! #Kinging

Selah... #flourishing

Updated his profile photo

God's Word is Seed...if the message is about prosperity, it is therefore the seed of prosperity in you...#cebeninzone3

I rule and reign in life,i can never be defeated,its not possible,i win always in life...#cebeninzone3

Happy Birthday Sis Tosan.

Pastor Chris: Global Prayer Network SLOVAK...... Pastor Chris Naživo Pondelok 13.2,.017 2. Tesalonickým 3:1-5 " Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým. Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo vám prikazujeme. Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti." Počas 15 min o 12:00 sa budeme horlivo modliť v duchu prihováraním sa za služobníkov evanjelia vo svete, aby evanjelium malo voľný priebeh a cez nich mohlo byť oslávené. Modlime sa za služobníkov aby boli vyslobodení od každého zlého diela, napĺňali plnú radu Pánovu v odvahe a plnosti Ducha v každom národe. Boh vás žehnaj. Špeciálna konferencia určená pre služobníkov s pastorom Benny Hinn začína v Gháne už dnes.

Happening Live at GRACE LAND SEC SCHOOL Abakaliki; Christ Embassy Abakaliki Teens Church 1;FRUITFUL CELL OUTREACH#CEabakaliki#

HBD Bro John! May God's blessings Be poured upon you As you celebrate your Birthday today And the years that follow#Flourishing.

Oh wow DAD and his brother (my uncle) are in Ghana already! Glory!!!

KingsChat logo
Loading spinner