Emeka Arizechi: #R815 #CELEBRATINGREVTOM #REVTOM #CEAMC on KingsChat Web

#R815 #CELEBRATINGREVTOM #REVTOM #CEAMC

Emeka Arizechi avatar picture
Emeka Arizechi

commented:

Big man steps...πŸ‘πŸ™πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜…

OUR LIVES WILL BECOME MUCH MORE BEAUTIFUL #TheHavenConventionwithPastorChris #THC2019 #TheHavenNation #TheHavenZoneZB1 #TheHavenSapeleChurch1

Updated his profile photo

MY EXPECTATIONS ARE SO HIGH! GLORY TO GOD! #TheHavenConventionwithPastorChris #THC2019 #TheHavenNation #TheHavenZoneZB1 #TheHavenSapeleChurch1

More Picture Highlights from the International Youth Day Celebration by CE Kumasi 1 Teens Church with several hundreds in attendance. Praise God forevermore!! #CeAccraGhanaZone #IYDCelebration

THERE’S NO OTHER PLACE I WILL RATHER BE THAN AT THE HAVEN CONVENTION WITH MY MAN OF GOD #TheHavenConventionwithPastorChris #THC2019 #TheHavenNation #TheHavenZoneZB1 #TheHavenSapeleChurch1

Updated his profile photo

Happy Birthday highly esteemed Rev Sir.Thank you for all you are in our great nation. I love you dearly Sir.

Big congratulations to our Highly Esteemed zonal Pastor, Pastors, Church Coordinators, Members of Deacnry's, leaders & Brethren WEZ3. Thanks Pastor Sir for always multivate Us.

IT’S GOING TO BE A TIME OF UPGRADE #TheHavenConventionwithPastorChr#THC2019#TheHavenNation#TheHavenZoneZB1#TheHavenSapeleChurch1

I am dead to sickness and sickness is dead to me; every disease and infirmity is paralyzed where I’m concerned. Click here to listen to the audio of today's faith's proclamations of healing and health πŸ‘‰πŸ‘‰πŸ‘‰ https://ethsch.org/YJ

KingsChat logo
Loading spinner