Henrietta the Victorious: The youth get ready #blwknust on KingsChat Web

The youth get ready #blwknust #yclagos

Henrietta the Victorious avatar picture

https://connect.kingsch.at/api/media/592b0452e694aa354bc9eea8

Getting ready for the awesome meeting. #blwknust #yclagos

so expectant #blwknust #yclagos

#yclagos #blwghzone #blwknust

This program is going to be awesome #blwknust #yclagos

#Nswvz1 #Aneveningofpraiseandworship #photogallery

Glory to God . The biggest event now . #blwknust #yclagos

Nhasi ranga ririzuva guru kwandiri. Ndaropafadzwa zvinopfuura murawo. Kutenda kukuru kunaMufundisi wangu mukuru. #PastorRuthInByo

Updated his profile photo

Updated his profile photo

KingsChat logo
Loading spinner