Toyana: I've got something to shout on KingsChat Web

I've got something to shout about πŸ—£οΈπŸ—£οΈπŸ—£οΈ #DerizoConcert #CESAZONE1 #LMAMSAZONE1 #PORTELIZABETHGROUP #CEPortElizabeth1 #NOBPE2019

I've got something to shout I've got something to shout I've got something to shout I've got something to shout I've got something to shout

Happening Now Reach Out Nigeria Launch 2019 #wmc #cewarriministrycentre #cejedddo #ceosubigroup #rhapsodyofrealities #reachoutnigeria #ron #Ron2019

Sunday Service Special with Pastor Eunice We raise our hands in worship and our hearts full of thanksgiving for a new month #ceabakaliki #pastorchris #WEC2019 #thanksgiving

Light Your World Mega Cell Outreach , taking over nations for Jesus glory to God . #CELusaka1 #ZambiaGroup #SAfricaZone3

#HappeningNow Estate Group! #salvation #saved #ce7thavenue

Live Sunday service First services ministrations @ Ce Siluko group #cemidwestzone #firstservice #cesiluko1

Updated his profile photo

Family beach day

Jesus you're so good to me 🎀🎡🎢🎸🎹🎺🎻πŸ₯ #DerizoConcert #CESAZONE1 #LMAMSAZONE1 #PORTELIZABETHGROUP #NOBPE2019

Updated his profile photo

Watch the Global Service with Pastor Chris, today by 5 pm gmt+1, live on cLoveWorld mobile App anywhere across the globe

KingsChat logo
Loading spinner