wisani: Happy Birthday Gov Christina. We on KingsChat Web

Happy Birthday Gov Christina. We Love You Dearly Ma πŸŽˆπŸŽ‚πŸŽπŸŽ‚πŸŽˆ #TNI

Happy Birthday Gov Christina. We

Happy Birthday Gov Christina. We Love You Dearly Ma πŸŽˆπŸŽ‚πŸŽπŸŽ‚πŸŽˆ #TNI

LOVEWORLD DAY OF SERVICE IN CYPRUS GYLF Ambassadors in Cyprus donated food items to SOS Children orphanage in honour of the birthday celebration of our dear man of God. Thank you Pastor Sir for your enormous impact in our lives. We love you dearly. #LWDayofService2020 #gylf

Hallelujah

😍😍 Bernard Kalu @kabenny_ and Jennifer @dzennypha In their words😍: "God is the author of this story and whatsoever is born of God overcomes hath overcome the world! And with God on our side, we will conquer this world and bring glory to His name, Amen." Congratulations

It is time.

LOVEWORLD DAY OF SERVICE IN KENYA GYLF Ambassador Chantelle in Kenya organised a special seminar for the girl child in Nairobi and donated sanitary pads to everyone in attendance in honour of the birthday celebration of our dear man of God. Thank you Pastor Sir for your enormous impact in our lives. We love you dearly. #LWDayofService2020 #gylf

Celebrating an amazing CGI Facilitator; the Esteemed Pastor Ruth Musarurwa! Thank you for your commitment to the Vision of our Man of God for unstoppable Church Growth. We love you dearly! #CGI

LOVEWORLD DAY OF SERVICE IN UGANDA GYLF Ambassadors in Uganda embarked on community cleaning exercise to honour the birthday celebration of our dear man of God. Thank you Pastor Sir for your enormous impact in our lives. We love you dearly. #LWDayofService2020 #gylf

LOVEWORLD DAY OF SERVICE IN ABUJA GYLF Ambassadors in Abuja, Nigeria donated food items to Christ Foundation Home in honour of the birthday celebration of our dear man of God. Thank you Pastor Sir for your enormous impact in our lives. We love you dearly. #LWDayofService2020 #gylf

*Intnl day of service* Pastors and leaders of *Greater Warri Group* , MC Warri embarked on a community service in celebration of the Birthday of our dear Man of God; by cleaning the surroundings of the *Nigerian Correctional Service in Warri.* #mcwarri #Greaterwarrigroup

KingsChat logo
Loading spinner