Pastor Anita Pfaira: Happy birthday to the Super on KingsChat Web

Happy birthday to the Super boss, Super Pastor..my father. Celebrating Pastor and all the lives He has impacted including mine.

Happy birthday to the Super

Updated her profile photo

Updated his profile photo

Updated his profile photo

Happy Birthday Pastor Sir You've blessed me in so many ways. Your teachings are timeless and very impactful. I'm grateful to be among those that can you father, teacher, Pastor, mentor.

Happy Birthday To My Father, Mentor, Pastor, & Life Coach.Thank You Sir For Building Up In Faith, The Word & Love.I Love You SIR! #offer7

Baami, Alufa mi, mo ki yin, eku ajoyo ojobi oni. Okan mi fa si yin gidigan, papajulo fun ife ti e fi to mi lati fe elomiran. Ko si oro naa labe orun ti o to lati se akawe yin. Ki Olodumare bukun yin lopolopo ki e le se gudugudu meje, yaya mefa. Odun kan, igba odun o! Amin.

Updated her profile photo

Happy birthday Pastor Chris. Thank you for loving JESUS.

Updated her profile photo

Happy birthday to my Pastor ever, my dad ever, my mentor ever, my life coach ever, my prophet ever, my leader ever, my shepherd ever, my instructor ever, my continue on super user ...etc I love you soooooooooo much ever, You are the best ever....my ...

KingsChat logo
Loading spinner