CE Accra Ghana Zone: ♦️Highlights! Day 3 of the on KingsChat Web

♦️Highlights! Day 3 of the Annual Thanksgiving 2020 with the Esteemed Regional Pastor. Psalms 108:1 MSG, "I'm ready, God, so ready, ready from head to toe. Ready to sing, ready to raise a God-song:" #CeAccraGhanaZone #Thanksgiving

♦️Highlights! Day 3 of the ♦️Highlights! Day 3 of the ♦️Highlights! Day 3 of the ♦️Highlights! Day 3 of the ♦️Highlights! Day 3 of the
Kofi Agyeman Offei

commented:

Fire 

As Teens, we are greatful to our great man of God for this awesome opportunity! Gloryyyyy!!! #DayOfService #OFFER7 #Ewcaz4 #CEKM5 #MetamorphosisSnCell

ROR TeeVo Пастор Крис Субота, 12 Грудня ПРИБОРКАЙ СВІЙ ГНІВ (Гнів може коштувати вам чогось дуже дорогого) БІБЛІЯ Екклезіяст 7:9 “Не спіши в своїм дусі, щоб гніватися, бо гнів спочиває у надрах глупців.” ДАВАЙТЕ ОБГОВОРИМО Коли Мойсей зійшов з гори Сінай і побачив, як люди поклоняються золотому тельцю, яке вони самі собі спорудили, він був лютий. Тут же він розбив на шматки таблиці закону, вигравіровані Божим пальцем (Вихід 32:19). Мойсей повинен був вигравірувати ще одного, як покарання.В іншомувипадку, коли діти Ізраїлю перебували в пустелі, вони раптом виступили проти Мойсея та Аарона, бо для них не було води. Потім Господь наказав Мойсею зібрати збір і сказати скелі перед їхніми очима, щоб вона вивела воду для пиття. Мойсей, очевидно злий на людей, звинуватив їх та докорив, позначивши повстанців! У нападі люті він обернувся і вдарив об скелю, замість того щоб говорити з нею, як наказав Господь; Він двічі вдарив скелю (Числа 20:11). Вода виходила для пиття, але вчинок Мойсея не сподобався Господу. Оскільки Мойсей згадувався як “…тихосмиренний чоловік, більше за всіх, хто живее на Землі” (Числа 12:3), він дозволив гніву вплинути на його служіння і хождіння з Богом, так що йому не було дозволено вести дітей Ізраїля в Обітовану землю, як задумав Господь. Він, безумовно, був вірним в управлінні всім Божим домом(Євреїв 3:5), але гнів був його поганою рисою. Гнів є швидкий руйнівник. Навіть не намагайтеся “приручити” його; уникайте його. Якщо вас називали людиною, яка швидко злиться, станьте перед Господом у молитві і віддайтеся Слову Божому в міркування.Є люди, які не виконають своє покликання, як це траплялося в історії, через гнів. І в таких випадках Бог робить інший план. Нехай це не трапляється з вами. Перейти Глибше Приповісті 22:24; Колоссян 3:8; Єфесян 4:26 Молитва: Дорогий Отче, я насолоджуюся Твоїм Словом і виконую Твою волю. Твоє Слово в моєму серці, змушує мене ходити в праведності і виконувати свою долю. Я не буду віддаватися гніву та люті, бо моє бажання полягає у тому, щоб сподобатися Тобі, оскільки я живу за Твоїм Словом, в Ім'яІсуса. Амінь. Щоденне Читання Біблїї ПЕРШИЙ РІК Обявлення 4:1-11, Єзекїїль 35-36 ДРУГИЙ РІК Івана 19:38-42, 2 Хронік 25 Дія Вивчайте та розмірковуйте у Псалм 37:8: “Повстримайсь відгніву й покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло.” Мої Нотатки Поділіться вашими думками на сьогоднішню статтю у розділі ROR TeeVo, www.teevotogo.org #ROR TeeVo #Ukraine

ROR TeeVo Pastor Chris Saturday, December 12 THE BANDIT CALLED ANGER (Anger Could Cost You Something Very Precious) TO THE BIBLE Ecclesiastes 7:9 NIRV “Don’t become angry quickly. Anger lives in the hearts of foolish people.” LET’S TALK When Moses came down from Mount Sinai and saw the people worshipping a golden calf, which they had constructed by themselves, he was enraged. Right there, he smashed to pieces the tablets of the law engraved by God’s finger (Exodus 32:19). Moses had to engrave another one all by himself, as a punishment. On another occasion, as the children of Israel sojourned in the wilderness, they suddenly ganged up against Moses and Aaron because there was no water for them to drink. The Lord then instructed Moses to assemble the congregation, and tell the rock before their eyes to bring forth water for them to drink. Moses, obviously angry at the people’s outburst, charged and rebuked them, tagging them rebels! In a fit of rage, he turned and struck the rock instead of speaking to it as the Lord had instructed; in fact, he struck it twice (Numbers 20:11). Water came out for the people to drink, but Moses’ action displeased the Lord. In as much as Moses was referred to as “…a quietly humble man, more so than anyone living on Earth” (Numbers 12:3 MSG), he allowed anger affect his ministry and walk with God, such that he wasn’t allowed to lead the children of Israel into the Promised Land as the Lord had intended. He certainly was faithful in the administration of all God’s house (Hebrews 3:5), yet anger was his undoing. Anger is a quick destroyer. Don’t even try to “tame” it; eschew it. If you’ve been termed or described as someone who’s quick to get angry, get before the Lord in prayer, and give yourself to the Word in meditation. There’re people who won’t fulfil their calling, as it has happened in history, because of anger. And in such cases, what God does is to have another plan. Don’t let it happen to you. Go Deeper Proverbs 22:24; Colossians 3:8; Ephesians 4:26 Pray Dear Father, I delight myself in your Word and to do your will. Your Word is in my heart, causing me to walk in righteousness and fulfil my destiny in you. I’ll not give myself to anger, rage or fury, for my desire is to please you in all things, as I live by your Word, in Jesus’ Name. Amen. Daily Bible Reading ONE YEAR Revelation 4:1-11, Ezekiel 35-36 TWO YEAR John 19:38-42, 2 Chronicles 25 Act Study and meditate on Psalm 37:8 NIV: “Refrain from anger and turn from wrath; do not fret—it leads only to evil.” My Notes Share your thoughts on today’s article on the TeeVo Review section, go to www.teevotogo.org #ROR TeeVo

РАПСОДІЯ РЕАЛЬНОСТЕЙ ПАСТОР КРИС СУБОТА 12 ГРУДНЯ МОЛІТЬСЯ ЗА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОТРАПИЛИ В БІДУ Наостанку, моліться, браття, за нас, щоб ширилось Слово Господнє та славилось, як і в вас (2 Солунян 3:1). В Діях 12:1-2 сказано “А Цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з Церкви гнобити. І мечем він стяв Якова, брата Іванового” (Дії 12:1). Коли Церква почула, що Якова заарештували, вони, мабуть, подумали “Якова заарештували? З ним нічого не трапиться, він чоловік віри.” Але коли Якова вбили, це привернуло їх увагу. Де був Бог? Як Бог дозволив, щоб це сталося? Дехто може дивуватися, намагаючись покласти провину на Бога. Але не Бог дозволив, щоб подібні речі трапилися. Ісус сказав “Ні про що ж того дня ви Мене не спитаєте. Поправді, поправді кажу вам: Чого тільки попросите ви від Отця в Моє Ймення, Він дасть вам” (Івана 16:23). Потім у Матвія 28:18, Він заявив “Дана Мені всяка влада на небі й на землі”, і на основі цих повноважень, наказав: “Тому йдіть і навчайте всі народи…” (Матвія 28:19). Ісус дав нам Його владу. Він дав нам Своє ім'я. Не Ісус дозволив їм вбити Якова, саме християни не виконали свою роботу, маючи право на молитву. Коли наступного заарештували Петра, Біблія каже, що вони (церква) молилися не припиняючи, тому Бог втрутився і Петра звільнив (Дії 12:5). Отже, кожного разу, коли ви молитесь, ви робите “законним” втручання Бога. Без молитви Він не може нічого робити в вашому житті. Ось чому ми повинні молитися за служителів Євангелія та розповсюдження служіння примирення в ці останні дні. Апостол Павло писав християнам у Колосах “Моліться разом і за нас, щоб Бог нам відчинив двері слова, звіщати таємницю Христову, що за неї я й зв'язаний” (Колосян 4:3). Якщо Бог вже сказав їм піти і проповідувати Євангеліє, навіщо їм потрібно додатково молитися, щоб Бог відкрив їм двері для проповіді? Це говорить нам про те, що у світі є противники. Тому завжди моліться за Церкву Христову по всьому світу. Кілька звітів підтверджують, що християни є найбільш переслідуваною групою у світі. Багато людей переживають страждання, змушені зазнати нелюдських поводжень через віру в Ісуса Христа. Вашими молитвами за них вони зміцняються, Господь буде втручатися в їх ситуації, і прийдуть переміни. Молитва Дорогий Батько, я молюсь за служителів Євангелія та Божих людей у всьому світі, щоб їхні сили не ослабли. Я молюсь за людей чи установи, які переслідують християн та перешкоджають поширенню Євангелії, ми забороняємо вплив таких сил, і їх зусилля марні. Незважаючи ні на що, Євангеліє швидко поширюється і змінює людей в Ім'я Ісуса. Амінь. Для Вивчення 2 до солунян 3:1-2 Римлян 15:30 www.rhapsodyofrealities.org #ROR #Ukraine

More Photos!! Awesome! Congratulations To All The Award Winners. #Startingstrong #HavenZoneA3 #TheHavenNation

Updated his profile photo

Updated his profile photo

Updated her profile photo

Updated his profile photo

The Word of God can't do anything until you permit the Word of God into your life! Likewise Christianity will not do anything for you but you do something with Christianity - Inspiring words from Esteemed Pst. Tony Aduroja #EssexGroup🇬🇧 #UKZone2 #IPPCinYourZone💫

KingsChat logo
Loading spinner