Flawless Pastor Bisi: See me with D Seven on KingsChat Web

See me with D Seven Sisters & moms & dad & dear friends..Lara your trad wedding brought us from around the globe!How great You & Dipo are!

See me with D Seven See me with D Seven

updated her profile photo

It'd another time of total transformation at the DAY OF BLISS EGBEAN. Make plans to attend! #dayofblissrgbean #cebeninzone3

Luganda Okusaba kwomuttuntu ne sawa nnya ez'ekiro- olwokutaano Mukutula ssanja 17 Twala ku kadde leero olabe eby'amagero ebyeewunyisa okuva mu ssomero ly'okuwonyezebwa. Funa kw'olabira ebigenda mumaaso mu ssomero ly'okuwonywezebwa: http://play.google.com/store/apps/details?id=org.enterthehealingschool.hsmobile. okufuna ebya ios, kyalira etterekero lya Apple. 2 Abakkolinso 10:3-5 lugamba, nti newankubadde tutambulira mumubiri, tetulwanagana na mubiri: (kubanga eby'okulwanyisa byaffe sibyamubiri, wabula byamaanyi mu Katonda okusika wansi ebyegulumiza byonna; n okumalamu amaanyi endowooza nabuli kintu kyonna ekyawaggulu ekyegulumiza okusinga okutegeera kwa Katonda, n'okuwamba endowooza zonna okugondera Kristo" Okumala eddakiika kumi na ttaano kusaawa mukaaga ezomutuntu ne sawa nnya ezekiro, tugya kusaba okusinga mumwoyo, n'olw'abakristaayo mu kkanisa ezetolodde ensi; nti banywezabwe mumwoyo, nti okukkiriza kwabwe kuleme okulemererwa, era nti okuyira mumwoyo bagulumize ekigambo kyakatonda mu mbeera zonna. Langirira obuwanguzi bwabwe buligyo mu bintu byonna, n'obufuzi bw'ekigambo mu myoyo gyabwe, eri ekitiibwa n'ettendo lya Katonda. Katonda abawe omukisa.

Luganda Okusaba kwomuttuntu ne sawa nnya ez'ekiro- olwokutaano Mukutula ssanja 17 Twala ku kadde leero olabe eby'amagero ebyeewunyisa okuva mu ssomero ly'okuwonyezebwa. Funa kw'olabira ebigenda mumaaso mu ssomero ly'okuwonywezebwa: http://play.google.com/store/apps/details?id=org.enterthehealingschool.hsmobile. okufuna ebya ios, kyalira etterekero lya Apple. 2 Abakkolinso 10:3-5 lugamba, nti newankubadde tutambulira mumubiri, tetulwanagana na mubiri: (kubanga eby'okulwanyisa byaffe sibyamubiri, wabula byamaanyi mu Katonda okusika wansi ebyegulumiza byonna; n okumalamu amaanyi endowooza nabuli kintu kyonna ekyawaggulu ekyegulumiza okusinga okutegeera kwa Katonda, n'okuwamba endowooza zonna okugondera Kristo" Okumala eddakiika kumi na ttaano kusaawa mukaaga ezomutuntu ne sawa nnya ezekiro, tugya kusaba okusinga mumwoyo, n'olw'abakristaayo mu kkanisa ezetolodde ensi; nti banywezabwe mumwoyo, nti okukkiriza kwabwe kuleme okulemererwa, era nti okuyira mumwoyo bagulumize ekigambo kyakatonda mu mbeera zonna. Langirira obuwanguzi bwabwe buligyo mu bintu byonna, n'obufuzi bw'ekigambo mu myoyo gyabwe, eri ekitiibwa n'ettendo lya Katonda. Katonda abawe omukisa.

http://yookos.com/posts/post/89a311b8-edf6-11e6-a63f-964732b92e1a

updated his profile photo

Lives will be changed at CE Benin Zone 3 Textile Mill Day Of Bliss Egbean. #dayofblissegbean #cebeninzone3

I will be there live! How about you? #dayofblissegbean #cebeninzone3

Updated his profile photo

Living a worry-free life is only possible if you follow the instructions of the ever accurate navigator; the Holy Spirit. #ceTreviso #EVZ3

KingsChat logo
Loading spinner