Ushanthi Darshika De Silva avatar picture

Ushanthi Darshika De Silva profile on KingsChat Web

#PTO1807

#PGO2607 i love you mom

#PGO2607 I love you pastor mom

#PGO2607 LOVE YOU MOM

#PTO1807 happy birthday pastor sir.love you so much sir.

#PTO1807

#PTO1807 LOVE YOU SO MUCH SIR

#PTO1807 LOVE YOU SO MUCH SIR

#PTO1807

# PTO1807

#PTO1807

#PTO1807

Be readyyyyyy

Gloryyyyyyyyyyyyyyy

Dance in the holyspirit

You can get your miracle be ready gloryyyyyyyyyyyyyyy

You can get your heal this days .be ready

Ukzone 1

Gloryyyyyyyyyyyyyyy

Online music concert ukzone 1

KingsChat logo
Loading spinner